Publicaties 1/1/2014.....

KWINTESSENS (20.03) - Geef alles op

05-02-2015 15:15
      KWINTESSENS (20.03) – Geef alles op         “ Verzaak aan, geef alles geheel op, concentreer op ' Ik ben het Zelf ' en denk hier steeds aan; geef alle overtuigingen op, ook dat Existentie dat voorbij woorden en denken is en waarover je niet achteraf zou...

KWINTESSENS (20.02) - Besef alles als het Zelf

02-02-2015 10:07
      Kwintessens (20.02) – Besef alles als het Zelf     “ Besef alles als het Zelf , herinner dat het alleen maar Zijn – Bewustzijn – Zaligheid is en wees alleen op het Zelf afgestemd.”     Hij heeft mij belogen, bedrogen, geslagen en bestolen! Besef alles dan...

KWINTESSENS (20.01) - Ik ben Dat

29-01-2015 09:45
      KWINTESSENS (20.01) – Ik ben Dat     “ Het inademen, inhouden en uitademen zijn in werkelijkheid het Zelf. Ik ben alles, waarlijk het Zelf, het substraat waar dan ook. Alles is slechts Existentie, Bewustzijn en Zaligheid. Ik ken geen vrees, daar alles het wezen van...

KWINTESSENS (19.02) - Ik ben niet en toch ben ik

22-01-2015 11:08
      KWINTESSENS (19.02) – Ik ben niet en toch ben ik           ....” dit immens gevoel van mij geborgen weten, weten uit welke geborgenheid ik kom en naar welke geborgenheid ik terugkeer, waar ik eigenlijk nooit van gescheiden ben....” (Kwintessens...

KWINTESSENS (19.01) - Ik ben jou niet

19-01-2015 15:30
      KWINTESSENS (19.01) – Ik ben jou niet     “ Er is geen begrip [letterlijk : woord] voor mij. Ik ben het Zelf en heb geen tweede.” (vers 19.02)   Werd in eerdere hoofdstukken gezegd : “ ik ben het Zelf” , dan wordt nu in vers 19.40 gezegd :   “ Ik ben jou...

KWINTESSENS (18.05) - Toevlucht

12-01-2015 10:07
      KWINTESSENS (18.05) – Toevlucht       “ Geef het herinneren aan de niet bestaande wereld en verschijnselen op en neem toevlucht tot het herinneren aan het Zelf. Geef dan zelfs dat op en weest standvastig in je eigen wezen. Geef verder hieraan op en weest als het...

KWINTESSENS (18.04) - Gebod noch verbod

08-01-2015 10:20
      KWINTESSENS (18.04) – Gebod noch verbod     De strekking van dit vers en analoge verzen in andere geschriften is eerder weergegeven in Synthese (5.20) – liefde (2) . Hieruit het volgende :       Suzanne :   “Er was geen enkel fysiek of mentaal...

KWINTESSENS (18.03) - Geen oorzaak en gevolg

05-01-2015 14:42
      KWINTESSENS (18.03) – Geen oorzaak en gevolg     “ Er is niets van een aard als oorzaak en gevolg; geen doener, genieter of handelen. Nimmer, nooit en te nimmer, is er een oorzaak voor leven of dood.” (vers 18.46 en 18.51)     Geen individualiteit, geen ego,...

KWINTESSENS )18.02) - Lichaam noch elementen

01-01-2015 15:00
      KWINTESSENS 18.02 – Lichaam noch elementen     “ Er is geen lichaam noch de vijf elementen ........ Werkelijk het lichaam is slechts het oneindige Zelf.” (vers 18.32 en 18.10)   Hoofdstuk 18 begint met de woorden van Ribhu : Ik zal je een zelfs in de veda's...

KWINTESSENS (18.01) - Kennis

29-12-2014 09:21
      KWINTESSENS 18.01 – Kennis     “ Ik ben het hoger Weten. Ik ben het lager Weten. Het Zelf kan in het bijzonder gekend worden door Kennis. Ik ben het Zelf; ik besta niet, er is niet iets als ego; ik ben louter en geheel en al Bewustzijn.” (vers 18.4 t/m...

KWINTESSENS (17.04) - Het onbestaand ik

22-12-2014 20:00
      KWINTESSENS 17.04 – Het onbestaand ik     “Ik ben het Licht van het Zelf. Ik, als ikzelf, kom nimmer tot bestaan.” (vers 17.26)     Wat brengt mij tot bestaan? Wat doet mij leven?   “ Wanneer gij Hem ontmoet die niet uit een vrouw geboren is, werp je...

KWINTESSENS (17.03) - Onwerkelijkheid is werkelijkheid

18-12-2014 16:15
      KWINTESSENS 17.03 – Onwerkelijkheid is werkelijkheid     “ Ik ben waarlijk het Zelf; er is geen ander begrip. Alleen het Zelf is manifest en het veelvoudige. Het Zelf alleen is de moeder van het Zelf; ik ben waarlijk het Zelf, de vader en de zoon.” (vers 17.13 t/m...

KWINTESSENS (17.02) - Het Zelf, enig bestaande

15-12-2014 19:45
      KWINTESSENS 17.02 – Het Zelf, enig bestaande     “ Ik ben slechts het Zelf en ben niemand anders. Ik ben, werkelijk, het Zelf en evenzo de geest. Wat dan ook denkbeeldig is, het is het Zelf en dat, waarlijk ben ikzelf. Het Zelf, werkelijk, is de bron van de geest, de...

KWINTESSENS (17.01) - Ken jezelf

11-12-2014 08:45
      KWINTESSENS 17.01 – Ken jezelf     “Gegrond in het Zelf geeft het Kennen van het Zelf Kennis van alles.” (vers 17.2)   Van groot belang is in logion 3 (Thomas evangelie) de aanwijzing “ ...het is in uw zien “ ; het is in uw wijze van zien, dus de mentale...

KWINTESSENS (16.04) - Bevrijding noch gebondenheid

04-12-2014 15:15
      KWINTESSENS 16.04 – Bevrijding noch gebondenheid     “Ik heb geen bestemming en ken geen gescheidenheid; er is waarlijk niet zo iets als “ik”. Men is zelf altijd de essentie, de Suprême, het Zelf van de Leegte; er is geen bevrijding of gebondenheid, men bindt zichzelf...

KWINTESSENS (16.03) - Ik ben juist mijzelf

01-12-2014 09:10
      KWINTESSENS 16.03 – Ik ben juist mijzelf     “ Ik heb geen verwanten, geen moeder en geen vader; ik heb geen afstamming, geen eigenschappen, geen jeugd en dementie. Ik ben juist mijzelf, waarlijk, niet apart van en enkel het Zelf.” (vers 16.26 t/m...

KWINTESSENS ( 16.02) - Geest

27-11-2014 11:33
      KWINTESSENS 16.02 – Geest     “ Geest, waarlijk, is van aard Bewustzijn. Geest maakt de geest tot dat wat het is. Bewustzijn alleen is van het wezen van de Suprême.” (vers 16.18)     In meerdere publicaties werd reeds eerder op het aspect geest ingegaan. In...

KWINTESSENS (16.01) - Een en al Zaligheid ben ik

24-11-2014 09:41
      KWINTESSENS 16.01 – Een en al zaligheid ben ik     “ Ik ben, waarlijk, immer enkel Zaligheid, deze geest is echt Zaligheid.”   “Tao baart een. Een baart twee. Twee baart drie. Drie baart de tienduizend...

KWINTESSENS (15.04) - Geborgenheid

17-11-2014 09:11
      KWINTESSENS (15.04) – Geborgenheid     “Op geen enkel ogenblik is er een Zelf buiten mij, geen Suprême Zelf apart van mij, geen betekenis als Werkelijkheid noch Bewustzijn apart van mij.” (vers 15.48)   Dit vers is van grote betekenis. In het dagdagelijks leven...

KWINTESSENS (15.03) - Het Zelf is de wereld, het al

13-11-2014 09:00
        KWINTESSENS (15.03) – Het Zelf is de wereld, het al     “ Het Zelf alleen is de verschijningsvorm van de wereld. Het Zelf openbaart zich in veelvormigheid en is waarlijk Een . Het Zelf is waarlijk het Zelf van de vijf elementen . Ik ben, waarlijk, het Zelf dat...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>