Publicaties 1/1/2014.....

KWINTESSENS (8.04) - Plek noch bezit

06-08-2014 19:35
                KWINTESSENS (8.04) – Plek noch bezit       “ Geen plek, waar dan ook, om te wonen. Ik heb geen bezit, niets om afstand van te doen noch om te bemachtigen. Niets van dit alles, niet in het minst.”   (vers 8.26 en...

KWINTESSENS (8.03) - Verdienste noch zonde

05-08-2014 04:55
      KWINTESSENS (8.03) – Verdienste noch zonde     “ Ik ken geen verdienste noch zonde.” (vers 8.24)   Zonde is een afgeleid begrip van goed en kwaad, welke begrippen slechts geldig zijn voor een bepaalde plaats en tijd, bij conventie; er is geen geen objectieve...

KWINTESSENS (8.02) - Geen geboorte, geen leven

01-08-2014 22:08
      KWINTESSENS (8.02) – Geen geboorte, geen leven     “ ...geen geboorte, leven....”   De Avadhuta Gita vers 1.63 geeft hier een verdere invulling aan, door te zeggen : “ U hebt geen moeder, geen vader, geen echtgenote, geen zoon.....”   Het huidig menselijk...

KWINTESSENS (8.01) - Geboorte, leven, verval en dood

28-07-2014 21:50
      KWINTESSENS (8.01) – Geboorte, leven, verval en dood     “ Geen ik, geen geest, geen lichaam, geen zintuigen, geen verlangen of gehechtheid, geen geboorte, leven, ouderdom, verval of dood, geen bezit, geen gedachte van gescheidenheid; van dit alles is niets het mijne,...

KWINTESSENS (7.03) - Ontelbaar

21-07-2014 21:50
      KWINTESSENS (7.03) – Ontelbaar     “ Dit is het plengoffer aan Brahman : ik ben subtieler dan ruimte, ontelbaar....”   Kwintessens (7.02) eindigt met een citaat omtrent de onmeetbaarheid van het Zelf, in feite ook het niet bestaan van een maat. Er wordt gemeten...

KWINTESSENS (7.02) - Nachtwacht

18-07-2014 17:24
      Kwintessens (7.02) – Nachtwacht     In het offer aan het Zelf komen de volgende delen van verzen voor:   “ Mijn natuur kent geen interactie; beschouw leven en lichaam als niet werkelijk, er bestaat zo iets niet in het Suprême Zelf, ken alles in mij als niet...

KWINTESSENS(7.01) - Onbestaand en ongeboren

14-07-2014 19:57
      KWINTESSENS (7.01) – Onbestaand en ongeboren     “ Dit is het plengoffer aan Brahman : ik ben subtieler dan ruimte, onbetwistbaar niet-bestaande en ik alleen ben van natuur het offeren; zonder onderscheidende eigenschappen en toch zelf de enige met naam, immer...

KWINTESSENS (6.02) - Koninkrijk

07-07-2014 17:48
      KWINTESSENS (6.02) – Koninkrijk     “Ik ga volledig op in mijn eigen Zelf. Ik ervaar slechts mijn eigen Zelf. Ik ben gelukkig in mijn eigen Zelf. Deze mantra ,aldus, is de beste : Ik blijf in mijn eigen Bewustzijn. Ik ga volledig op in vreugde in het domein van mijn...

KWINTESSENS (6.01) - Het ingebedde Ik

04-07-2014 18:44
      KWINTESSENS (6.01) – Het ingebedde Ik       “ Ik, de opperste en oneindige Zaligheid, de Onbevlekte, de enig Bestaande, het Zijn – Bewustzijn – Zaligheid, de Geliefde, het Zelf voorbij denken en spraak, ik ben dagelijks bad en wassing.” (verzen 6.1 t/m...

KWINTESSENS (5.04) - Het geringste ik-gevoel

27-06-2014 19:28
      KWINTESSENS (5.04) Het geringste ik-gevoel     “ De geringste herinnering van zonde, de geringste gedachte omtrent geest, het geringste ik-gevoel betekent hunkering, woede, veelvoud van vormen en paren van tegenstelling. De geest alleen is de gehele wereld, het...

KWINTESSENS (5.03) - Evolutie-karma-conatus

23-06-2014 19:37
      KWINTESSENS (5.03) Evolutie – karma – conatus     “ De intellectuele gedachte van 'dit is mijn lichaam' waarvan gezegd wordt te bestaan op grond van voorbije besmette indrukken, voor eeuwig en altijd : dit is niet zo, alles is slechts het Zelf.” (vers 5.41)...

KWINTESSENS (5.02) - Ik-gevoel

21-06-2014 11:00
      KWINTESSENS (5.02) – Ik-gevoel       “ Welke vorm ook benoemd als 'dit', wat ook – opnieuw – 'ik' is, wat ervaren wordt als 'dit' – alles is alleen Zelf.” (vers 5.29)   Met dit vers en met name “wat ook – opnieuw – 'ik' is” start een groot aantal verzen...

KWINTESSENS (5.01) - De wereld en alles als leegte

16-06-2014 20:00
      KWINTESSENS (5.01) – De wereld en alles als leegte     “ Hoe gering ook hetgeen ervaren wordt van gevoelens als verlangen, angst, hebzucht, liefde, trots,vreugde wat dan ook verwoord wordt.....alles is denkbeeldig en het Zelf alleen.” (uit diverse verzen van hoofdstuk...

KWINTESSENS (4.03) - Ego, kennis en handelen (2)

09-06-2014 17:19
      KWINTESSENS (4.03) – Ego, kennis en handelen (2)     “ Ik ben immer die weet. Ik ben de empirische kennis.” (vers 4.28)   “ Er is geen doener, geen handeling, niets dat gedaan moet worden. Deze zijn onwerkelijk; er is alleen het Zelf.” (vers 2.33)   “ Ik ben...

KWINTESSENS (4.02) - Ego, kennis en handelen (1)

06-06-2014 16:40
      KWINTESSENS (4.02) – Ego, kennis en handelen (1)     “ Ik ben immer die weet. Ik ben de empirische kennis.”   Vers 4.28 van de Ribhu Gita verdient meer aandacht dan ogenschijnlijk lijkt. In de relatieve werkelijkheid, het dagelijks leven, geldt niet alleen in het...

KWINTESSENS (4.01) - Het individueel zelf

03-06-2014 05:47
      KWINTESSENS (4.01) – Het individueel zelf     “ Gij zijt uit één onverdeelde Essentie, waarlijk er is slechts één onverdeelde Essentie.”   De eerste verzen van hoofdstuk 4 'Definitie van een zelf' lijken het als het ware door de voortdurende herhaling uit te...

Advaita en Wetenschap (12) - denkende vlieg

30-05-2014 20:54
      Advaita en Wetenschap (12) denkende vlieg     Wetenschappers van de universiteit van Oxford hebben door middel van een reeks van steeds dichter bijeen liggende concentraties van geuren vastgesteld dat fruitvliegjes niet willekeurige keuzes maakten, maar naar mate de...

KWINTESSENS (3.05) - Niets is echt, behalve Bewustzijn

23-05-2014 20:29
      KWINTESSENS (3.05) – Niets is echt, behalve Bewustzijn       “Als een ding bestaat bestaat het volledig uit Bewustzijn alleen. Naam en vorm, dus de wezens en werelden zijn louter Bewustzijn. Niets is echt, behalve Bewustzijn. ”     Toeval ? De Engelse...

KWINTESSENS (3.04) - Verheven of vuig

16-05-2014 21:07
      KWINTESSENS (3.04) – Verheven of vuig     “Het verhevenste en meest vuige zijn het Zelf [lett. Brahman].” (vers 3.18)     Heel ons gevoelen gaat uit naar dat wat wij als eigen of begeerd beschouwen en heel ons voelen keert zich af, verzet zich tegen wat wij...

KWINTESSENS (3.03) - Wie ben ik

12-05-2014 20:39
      KWINTESSENS (3.03) – Wie ben ik?     “ Wie ben ik? Ik ben Hem! Dit soort uitspraken zijn een denkbeeld.“ (Vers 3.10)   Ogenschijnlijk is er een contradictie met vers 2.17 : “... wie gij ook zijt, ge zijt Hem.” In vers 3.10 is er in feite sprake van een mantra of...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>