Nieuws

Advaita en kwantumfysica (4)

13-01-2013 19:27
ADVAITA EN KWANTUMFYSICA (4)     Uit de diverse conclusies van de kwantumfysica komt er een nadrukkelijk naar voren: er kan niet met zekerheid gezegd worden dat een verschijnsel zich steeds op die en die wijze zal voordoen. Met andere woorden de ogenschijnlijke zekerheid besloten in de...

Advaita en Wetenschap (10) - geest

04-03-2014 14:10
    Advaita en Wetenschap (10) geest     In de publicatie “Geheugen” (Advaita en Wetenschap (9) werd belicht hoe het geheugen gemanipuleerd zou kunnen worden. Recent ging de wetenschap – ervaringskunde – nog een stapje verder door aan te tonen hoe door een elektrische impuls,...

Advaita en Wetenschap (11) empathie en mededogen

01-03-2014 08:50
      Advaita en Wetenschap 11 Empathie en mededogen     In Synthese (5.03) werd ruim ingegaan op het (on)mogelijk bestaan van empathie of mededogen. Samengevat komt het hier op neer : empathie dat benoemd kan worden is niet een werkelijke empathie; ware empathie herkent...

Advaita en Wetenschap (12) - denkende vlieg

30-05-2014 20:54
      Advaita en Wetenschap (12) denkende vlieg     Wetenschappers van de universiteit van Oxford hebben door middel van een reeks van steeds dichter bijeen liggende concentraties van geuren vastgesteld dat fruitvliegjes niet willekeurige keuzes maakten, maar naar mate de...

Advaita en Wetenschap (5) Termieten

19-04-2013 20:39
ADVAITA EN WETENSCHAP (5)     Onder deze titel zal de reeks “Advaita en Kwantumfysica” worden voortgezet met behoud van de doorlopende nummering. Het opentrekken naar ook andere domeinen van wetenschap/ervaringsleer kan bijzonder verdiepend zijn, waarvoor ook de Dalai Lama pleit in zijn...

Advaita en Wetenschap (6) Schrödingers kat

04-05-2013 20:55
ADVAITA EN WETENSCHAP (6) Schrödingers kat   Zowel het relaas van Clown Suzanne, als de literatuur van de Advaita vermelden een verschijnsel dat ook in de kwantumfysica een veronderstelling kent, namelijk iets dat tegelijkertijd dood en levend is! ( Zie DE CLOWN (10) dood, leve de clown...

Advaita en Wetenschap (7.1) Evolutie

01-06-2013 19:43
Advaita en Wetenschap (7.1) Evolutie   Bij tal van dieren is vastgesteld dat deze in staat zijn eenvoudige hulpmiddelen als werktuig te gebruiken o.a. apen, kraai-achtigen, olifanten, dolfijnen en recent een kaketoe. Ook slaagden papegaaien erin een directe beloning te laten liggen in...

Advaita en Wetenschap (7.2) Evolutie

05-06-2013 14:20
Advaita en Wetenschap (7.2) Evolutie     In Advaita en Wetenschap (7.1) werd de Dalai Lama geciteerd : dat de werkelijkheid door een ordenende intelligentie is geschapen en wordt bestuurd een metafysisch standpunt is. (Metafysica is de wijsgerige leer die niet de werkelijkheid onderzoekt...

Advaita en Wetenschap (7.3) Evolutie

17-06-2013 11:32
Advaita en Wetenschap (7.3) Evolutie     In de geschriften van de Advaita staan een aantal verzen die de nodige vragen kunnen doen rijzen. “ Het universum was noch ontstaan, noch in stand gehouden, noch opgelost.....” ( vers 5 Essentie van Ribhu Gita ) “ Het universum van naam en vorm, de...

Advaita en Wetenschap (7.4) evolutie - conatus - karma

28-06-2013 07:42
Advaita en Wetenschap (7.4) evolutie Evolutie – Conatus – Karma     In de publicatie Advaita en Wetenschap (7.1) evolutie werd een persoonlijk karma in vraag gesteld. Door de wetenschap wordt de evolutie in de tijd in het algemeen als volgt gezien: <4.500 miljard jaar : vorming van de...

Advaita en Wetenschap (7.5) involutie

05-07-2013 10:57
Advaita en Wetenschap (7.5) involutie     Uit het overzicht van de evolutie – zie Advaita en Wetenschap (7.4) kon de gevolgtrekking gemaakt worden dat de evolutie zich nog verder kan voortzetten. Maar eveneens blijkt hoe kwetsbaar het geëvolueerde leven is als gevolg van enorme niet...

Advaita en Wetenschap (8) geheugen

01-08-2013 19:40
Advaita en Wetenschap (8) geheugen     Japans-Amerikaanse wetenschappers onder leiding van Susumu Tonegawa zijn erin geslaagd bij ratten/muizen een herinnering uit te wissen en te vervangen door een valse herinnering. Dit werd bereikt door de specifieke hersencellen juist als bij een bit...

Advaita en Wetenschap (9) bonobo's

26-08-2013 19:51
      Advaita en Wetenschap (9) bonobo's       Uit de opiniebijdrage van dr. Paul Verhaeghe in De Standaard naar aanleiding van de publicatie van het boek 'De Bonobo en de tien geboden' van bioloog Frans de Waal kan (met toestemming) het volgende samengevat...

De tuin (1)

01-11-2013 19:12
    De Tuin (1)     Gina :   Mijn innerlijke grond wordt omgewoeld, automatismen doorbroken. Inkapselingen worden geopend. Weerstand, spanningen en verhardingen rond mijn hart worden zachter.   Ik weet : Levenskracht baant zich wegen om vrijer te kunnen stromen. Zij...

De tuin (2)

04-11-2013 19:38
    De Tuin (2)   Gina :   Bladeren, vruchten, zaden vallen nu en vinden bodem. Ik laat gebeuren, ik laat los. Ik herbundel, omarm en doorvoel mijn aarde, bewoon mijn grond.   Luk :   'k Zou wel vreugdig willen zingen vandaag maar er bedrukt nog iets dat ons...

De tuin (3)

18-11-2013 17:49
    De Tuin (3)   Gina :   En deze herfst is een nieuw seizoen. De nieuwe energie is hier. De nieuwe tijd is nieuw, omdat hij hier, nu, is.     Luk :     Er is een nieuw seizoen begonnen, midden in het groeien. Een pijn als weeën, een laatste strijd, een...

De tuin (4)

25-11-2013 19:30
    De Tuin (4 )     Gina :   Ik ben stil, bewoon een tuin, verwonderd, verbaasd!   Luk :     Tussen de bedrijven door beweeg ik gedachteloos door het groen en vat de onvatbare bomen, versta de onverstaanbare bloem.   Wat doen die mieren in hun...

De tuin (5)

03-12-2013 08:07
    De Tuin (5 )     Gina :     En al die dieren, zo wonderlijk gevormde en gekleurde wezens, En gras, bloemen, appels, paddestoelen, zo niemand, en zo bewoond door leven, en licht, regen, wind…     Luk :     Ook deze dag is een bloem waarvan de...

De tuin (6)

09-12-2013 19:53
    De Tuin (6 )   Gina :     Ik ruik, hoor, voel, zie: het bewegen van slakken, ganzen, kevers, nevels, bloemen; de kleuren op appels en het glinsteren van hun vlees, de pitten in hun stervormig hart.   Ik voel het...

De tuin (7)

16-12-2013 20:03
      De Tuin (7 )     Gina :     De Eenhoorn : Symbool van de Nieuwe Tijd, erkenning van het Oervrouwelijke, van Levenskracht , Essentie, Eenheid.     Luk :   Er is tussen elk van ons en ons een vast verbond dat elk van ons vergat in het belopen...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>