Nieuws

Advaita en kwantumfysica (4)

13-01-2013 19:27
ADVAITA EN KWANTUMFYSICA (4)     Uit de diverse conclusies van de kwantumfysica komt er een nadrukkelijk naar voren: er kan niet met zekerheid gezegd worden dat een verschijnsel zich steeds op die en die wijze zal voordoen. Met andere woorden de ogenschijnlijke zekerheid besloten in de...

Advaita en Wetenschap (10) - geest

04-03-2014 14:10
    Advaita en Wetenschap (10) geest     In de publicatie “Geheugen” (Advaita en Wetenschap (9) werd belicht hoe het geheugen gemanipuleerd zou kunnen worden. Recent ging de wetenschap – ervaringskunde – nog een stapje verder door aan te tonen hoe door een elektrische impuls,...

Advaita en Wetenschap (11) empathie en mededogen

01-03-2014 08:50
      Advaita en Wetenschap 11 Empathie en mededogen     In Synthese (5.03) werd ruim ingegaan op het (on)mogelijk bestaan van empathie of mededogen. Samengevat komt het hier op neer : empathie dat benoemd kan worden is niet een werkelijke empathie; ware empathie herkent...

Advaita en Wetenschap (12) - denkende vlieg

30-05-2014 20:54
      Advaita en Wetenschap (12) denkende vlieg     Wetenschappers van de universiteit van Oxford hebben door middel van een reeks van steeds dichter bijeen liggende concentraties van geuren vastgesteld dat fruitvliegjes niet willekeurige keuzes maakten, maar naar mate de...

Advaita en Wetenschap (5) Termieten

19-04-2013 20:39
ADVAITA EN WETENSCHAP (5)     Onder deze titel zal de reeks “Advaita en Kwantumfysica” worden voortgezet met behoud van de doorlopende nummering. Het opentrekken naar ook andere domeinen van wetenschap/ervaringsleer kan bijzonder verdiepend zijn, waarvoor ook de Dalai Lama pleit in zijn...

Advaita en Wetenschap (6) Schrödingers kat

04-05-2013 20:55
ADVAITA EN WETENSCHAP (6) Schrödingers kat   Zowel het relaas van Clown Suzanne, als de literatuur van de Advaita vermelden een verschijnsel dat ook in de kwantumfysica een veronderstelling kent, namelijk iets dat tegelijkertijd dood en levend is! ( Zie DE CLOWN (10) dood, leve de clown...

Advaita en Wetenschap (7.1) Evolutie

01-06-2013 19:43
Advaita en Wetenschap (7.1) Evolutie   Bij tal van dieren is vastgesteld dat deze in staat zijn eenvoudige hulpmiddelen als werktuig te gebruiken o.a. apen, kraai-achtigen, olifanten, dolfijnen en recent een kaketoe. Ook slaagden papegaaien erin een directe beloning te laten liggen in...

Advaita en Wetenschap (7.2) Evolutie

05-06-2013 14:20
Advaita en Wetenschap (7.2) Evolutie     In Advaita en Wetenschap (7.1) werd de Dalai Lama geciteerd : dat de werkelijkheid door een ordenende intelligentie is geschapen en wordt bestuurd een metafysisch standpunt is. (Metafysica is de wijsgerige leer die niet de werkelijkheid onderzoekt...

Advaita en Wetenschap (7.3) Evolutie

17-06-2013 11:32
Advaita en Wetenschap (7.3) Evolutie     In de geschriften van de Advaita staan een aantal verzen die de nodige vragen kunnen doen rijzen. “ Het universum was noch ontstaan, noch in stand gehouden, noch opgelost.....” ( vers 5 Essentie van Ribhu Gita ) “ Het universum van naam en vorm, de...

Advaita en Wetenschap (7.4) evolutie - conatus - karma

28-06-2013 07:42
Advaita en Wetenschap (7.4) evolutie Evolutie – Conatus – Karma     In de publicatie Advaita en Wetenschap (7.1) evolutie werd een persoonlijk karma in vraag gesteld. Door de wetenschap wordt de evolutie in de tijd in het algemeen als volgt gezien: <4.500 miljard jaar : vorming van de...

Advaita en Wetenschap (7.5) involutie

05-07-2013 10:57
Advaita en Wetenschap (7.5) involutie     Uit het overzicht van de evolutie – zie Advaita en Wetenschap (7.4) kon de gevolgtrekking gemaakt worden dat de evolutie zich nog verder kan voortzetten. Maar eveneens blijkt hoe kwetsbaar het geëvolueerde leven is als gevolg van enorme niet...

Advaita en Wetenschap (8) geheugen

01-08-2013 19:40
Advaita en Wetenschap (8) geheugen     Japans-Amerikaanse wetenschappers onder leiding van Susumu Tonegawa zijn erin geslaagd bij ratten/muizen een herinnering uit te wissen en te vervangen door een valse herinnering. Dit werd bereikt door de specifieke hersencellen juist als bij een bit...

Advaita en Wetenschap (9) bonobo's

26-08-2013 19:51
      Advaita en Wetenschap (9) bonobo's       Uit de opiniebijdrage van dr. Paul Verhaeghe in De Standaard naar aanleiding van de publicatie van het boek 'De Bonobo en de tien geboden' van bioloog Frans de Waal kan (met toestemming) het volgende samengevat...

DE CLOWN (10) Dood, leve de clown

11-04-2013 20:34
DE CLOWN (10) Dood, leve de clown     Het negende verslag van Suzannes ervaring als clown.       DE CLOWN IS DOOD, LEVE DE CLOWN   Hoe moet ik in hemelsnaam verwoorden wat ik heb ervaren, gevoeld in het diepst van mijn ziel, toen de omstandigheden mij een gevoel gaven...

DE CLOWN (2) Uitnodiging

11-01-2013 15:29
DE CLOWN (2)     Dit is de eerste bijdrage van Suzanne in de reeks Clown.     DE UITNODIGING   Midden in een gesprek over koetjes en kalfjes word ik plotseling overvallen met de vraag: “zou jij nar willen worden, clown?” Verbijstering bij mij als bij de steller van de...

De Clown (3) oefening

19-01-2013 21:00
DE CLOWN (3)     Dit is Suzannes tweede bijdrage.     OEFENING   Uit mijn dagelijks meditatieschrift : “elke weerstand was weg, ik kan mij niet herinneren dat ik nog één flard van gedachte verspild heb aan de twijfel die mij op de heenweg overvallen had en dooreen schudde....

DE CLOWN (4) Debuut...en later

01-02-2013 20:46
DE CLOWN (4) DEBUUT   Hierbij het derde verslag van Suzanne.       DEBUUT ......EN LATER   De ervaring tijdens de oefening van het lachen heeft zich gedurende de volgende dagen van de opleiding niet herhaald. Waarom weet ik niet, misschien heeft ondanks het weten van geen...

DE CLOWN (5) Buitenspel

13-02-2013 20:26
DE CLOWN (5) Buitenspel   Hierna volgt Suzannes vierde verslag als clown, zij het ditmaal zonder rode neus.       BUITENSPEL   Gedurende enige tijd was het onmogelijk nog op te treden; een calcificatie ( peesverkalking onder het schouderblad ) maakte mij het leven zuur....

DE CLOWN (6) Poppenspel

26-02-2013 14:52
DE CLOWN ( 6 ) Poppenspel     Dit is het vijfde verslag van Suzannes ervaringen als clown.       POPPENSPEL......EN LATER   Ik heb geaarzeld of ik deze ervaring zou mededelen, het is moeilijk zich dit concreet voor te stellen, haast surrealistisch. Maar omdat het in...

DE CLOWN (7) Zaligheid

09-03-2013 20:28
DE CLOWN (7) Zaligheid   Dit is het zesde relaas van Suzanne haar ervaringen als clown.     Zaligheid   Juist zoals bij mijn relaas van het Poppenspel is er een aarzelen geweest of ik dit wel naar buiten zou moeten brengen. Maar het vormt een integraal geheel van mijn beleven,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>