Nieuws

De tuin (8)

23-12-2013 19:19
    De Tuin (8)   Gina :   De herfst is voorbij. Midwinterfeest: Feest van Lichten en Sterren en van de gloed in de holten van het Hart. Wij her-inneren.     Luk :   Wintervuur   Donkere silhouetten verheffen zich tegen een grijzend blauw, brozend licht....

HET ONBESTAAND IK (1)

05-07-2015 20:09
      HET ONBESTAAND IK (1)     “Ik ben het Licht van het Zelf. Ik, als ikzelf, kom nimmer tot bestaan.” (vers 17.26 Ribhu Gita)   Niet alleen de Advaita, maar ook de Boeddha én Spinoza ontkennen het bestaan van een individualiteit, inbegrepen de individualiteit van...

HET ONBESTAAND IK (10)

07-08-2015 08:15
      HET ONBESTAAND IK (10)     Indien er geen 'ik', ego, individualiteit bestaat volgt hier logischerwijze uit voort dat er evenmin sprake kan zijn van een toebehorende plek en bezit. Door naar de dagdagelijkse werkelijkheid te zien werd eerder al duidelijk gemaakt dat er...

HET ONBESTAAND IK (11)

10-08-2015 17:35
      HET ONBESTAAND IK (11)     In meerdere publicaties werd van Suzanne het volgende geciteerd:   “Ook kan ik bij hen volkomen mijzelf zijn. Er is natuurlijk die rode neus en clowneske kledij, maar van binnen ben ik geen clown, zelfs geen Suzanne. Ik ben mijzelf...

HET ONBESTAAND IK (12)

13-08-2015 14:30
      HET ONBESTAAND IK (12)     Het goed functioneren van ons darmstelsel wordt ernstig bedreigd door een kwistig gebruik van antibiotica. (Martin Blaser in Missing microbes). In onze darmen, maar ook elders in en op het lichaam leven tienduizenden soorten...

HET ONBESTAAND IK (13)

17-08-2015 10:55
      HET ONBESTAAND IK ?     Als ik ben en toch niet ben niet willend niet willen wordend zijnde verwordend met niets gekomen, met niets te gaan. Geofferd en levend ben ik mijzelf vormloze vorm enigbestaande voorbij begrijpen: ik ben dat. Dat ben ik.   Geboren en...

HET ONBESTAAND IK (2)

09-07-2015 06:51
      HET ONBESTAAND IK (2)     Onder leeg van zichzelf – sunyata – dient ook de geest, het brein begrepen te worden. Terecht beschouwt de oosterling het brein als zesde zintuig. Het is het coördinatiecentrum van het lichaam en evenzo onderhevig aan het worden en...

HET ONBESTAAND IK (3)

13-07-2015 08:54
      HET ONBESTAAND IK (3)     Dat, Zelf, Tao, Brahman, Veld van energie. Dit is de enig echte essentie van het wezen dat wij zijn, zonder enige individualiteit en zonder persoonlijke bestemming; een wezen dat fysisch zowel filosofisch als wetenschappelijk leeg van...

HET ONBESTAAND IK (4)

16-07-2015 15:35
      HET ONBESTAAND IK (4)     Hoe kan “ ...... de enig echte essentie van het wezen dat wij zijn, zonder enige individualiteit en zonder persoonlijke bestemming” (1) in relatie gezien worden met het wezen dat wij nu zijn, met kenmerkende en onderscheidende eigenschappen?...

HET ONBESTAAND IK (5)

20-07-2015 17:30
      HET ONBESTAAND IK (5)       Er is alleen Bewustzijn en Bewustzijn neemt alle vormen aan, zo luidt de meermaals geciteerde uitspraak van Ramana Maharshi. Vanuit het relatieve, zintuiglijk aspect gezien kan er van evolutie gesproken worden, vanuit het eeuwig...

HET ONBESTAAND IK (6)

23-07-2015 18:45
      HET ONBESTAAND IK (6)       Werd in de vorige publicatie van het aanvaarden van een leven zoals dat zich willens nillens zich aan ons voor doet, vreugde en verdriet, voorspoed en tegenslag, gewag gemaakt, dan houdt dit niet navolging in van Lamme Goedzak. Naar...

HET ONBESTAAND IK (7)

27-07-2015 07:15
        HET ONBESTAAND IK (7)       Dit handelen zonder handelen, een handelen zonder een ik-gericht oogmerk heeft zo mogelijk een uiterste consequentie :   “.....zijn geest verstoken van onderscheid, is hij zuiver noch onzuiver....en zelfs wat gebruikelijk...

HET ONBESTAAND IK (8)

30-07-2015 08:30
      HET ONBESTAAND IK (8)       Een uiterste consequentie van de gedachte van een ik, ego of eigenheid, zijn de percepties over sterven , dood en een voortbestaan na de dood. Het is de evidentie zelve dat om het even welke perceptie aangehangen wordt, dat deze zonder...

HET ONBESTAAND IK (9)

03-08-2015 19:05
      HET ONBESTAAND IK (9)       Uit de voorgaande publicatie zal duidelijk geworden dat in weerwil van alle zintuiglijke gewaarwordingen het ik geen echte werkelijkheid is, maar zuiver een modus van Bewustzijn (Zelf of Dat). Een verschijnsel dat in zijn wezen niet te...

HET WONDERLIJK LICHAAM (0) Kopvoeter

28-01-2013 21:26
  KOPVOETER         Er was een tijd, niet zo lang geleden, dat ik overleefde, als een kopvoeter, gevangen in de spinsels van denkpatronen, met bijbehorende emoties en reacties.   Nu ontdek ik hoe ik het kopvoeter zijn doorleef, de gedachten en behoeften van de...

Het wonderlijk lichaam (1)

26-02-2013 15:13
HET WONDERLIJK LICHAAM (1)   Het wonderlijke lichaam   Stilaan, stil aan raak ik ingebed, in gebed in de bedding van mezelf, in de stroming van mezelf.   Ik beadem het gewei van mijn longen en raak, ik raak stil aan ingewijd, in het gewijde dat wij zijn. Gina     Lied van...

HET WONDERLIJK LICHAAM (10) Dans

22-07-2013 06:14
HET WONDERLIJK LICHAAM (10) dans 1         Dans! Dans!! Dans!!!   Wat NU gebeurt is mijn danspartner. Ik voel onontdubbeld mezelf helemaal afgestemd op mijn danspartner en op de KAdans die onze beweging draagt. Er is vreugde en verrukking. Samen creëeren wij de...

HET WONDERLIJK LICHAAM (11) Dans 2

29-07-2013 16:30
  HET WONDERLIJK LICHAAM (11) dans 2       Dans! Dans !! Dans!!!   Elk gevoelen, elke bewogenheid, ook die, die wordt benoemd als pijn, elk weten, kan zich hertalen in ritmes en lijnenspel, in kleur, vorm, klank en...

HET WONDERLIJK LICHAAM (12) Dans 3

09-08-2013 15:20
  HET WONDERLIJK LICHAAM (12) Dans 3     Gina : Laat ons dansen. Laat ons samen dansen.     Luk : I.   Muziek drijft op de wind als het driften van sneeuw. Iemand raakt kleuren aan en ritmes, de snaren van gevoeligheden, herinneringen en dromen, nostalgie, heimwee,...

HET WONDERLIJK LICHAAM (13) Wonder

19-08-2013 20:32
      HET WONDERLIJK LICHAAM (13) Wonder     Wonder.     Dit unieke, begrensde, bezielde Lichaam van Aarde draagt alle mogelijkheden in zich om het wonder van het onbegrensde te ontmoeten in relatie met het begrensde.     Dit wonderlijke lichaam draagt...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>