Nieuws

HET WONDERLIJK LICHAAM (2) Hoe krachtig

28-02-2013 20:34
HET WONDERLIJK LICHAAM (2) Hoe krachtig     Gina:     Hoe krachtig bij pijn als alles verstild als alleen aanwezigheid is aan een energetisch gebeuren - benoemd als pijn - dat vrij zijn eigen weg mag stromen naar integratie, naar oplossing.     Maar hoe snel toch het...

HET WONDERLIJK LICHAAM (3) Stilaan

22-03-2013 16:09
HET WONDERLIJK LICHAAM (3) Stilaan   Stilaan,   Maar hoe snel gebeurt het, het verlaten van de bedding, de grond, de ademende levende aarde, en het identificeren met kopvoeter die denkt te moeten moeten, en te moeten weten, willen, kunnen , doen.   Gina     Kans op...

HET WONDERLIJK LICHAAM (4) Stil aan

25-03-2013 20:27
HET WONDERLIJK LICHAAAM (4) Stil aan   Stil  aan   En als ik mezelf dan weer omhoog voel schieten, keer ik terug naar bodem, naar grond, om stil er aan te blijven aan het levend gebeuren, de levende beweging, de levende interactie en de beschikbare potentiëlen.   Gina   Op...

HET WONDERLIJK LICHAAM (5) Ingebed, in gebed

04-04-2013 20:45
Het wonderlijke lichaam (5)   Ingebed , in gebed   Het wonderlijke lichaam is de bedding waardoorheen Levenskracht stroomt.   Zij stuwt tegen hekken en dammen, tegen weerstanden die pijn veroorzaken, en vraagt overgave aan haar Leven in open helder gewaar...

HET WONDERLIJK LICHAAM (6) Stroming

16-04-2013 20:49
HET WONDERLIJK LICHAAM (6) Stroming   Stroming   Water, bronnen, rivieren stromen. Levenskracht, Liefde, stromend vuur. En het stopt niet. Dat is de kracht, dat het nooit een eindpunt krijgt, dat het steeds een vernieuwende verandering is.   Gina         Eet en...

HET WONDERLIJK LICHAAM (7) Adem

25-04-2013 20:11
HET WONDERLIJK LICHAAM (7) Adem   Adem   Ademend leven gewaarzijn Adem is bundelende kracht Adem is centrerende kracht Adem is openende kracht Adem is bezielende kracht Adem is verbindende kracht   Gina     Ars longa   Der Atem in einer Vogelkehle der Atem der Luft in...

HET WONDERLIJK LICHAAM (8) Pijn

23-05-2013 06:17
Bij pijn dienen gedachten en gevoelens zich aan, drijfveren van waaruit we spreken en doen, afweermechanismen, identificaties, reactiepatronen, premissen over hoe het moet en hoe het zeker niet mag.   Zoals een moeder naar haar kindje kijkt:    Wat is er aan het gebeuren bij haar...

HET WONDERLIJK LICHAAM (9) Ontmoeten

12-06-2013 12:03
HET WONDERLIJK LICHAAM (9) Ontmoeten         Fel van blik en zacht van hart kan je de mensen zien zoals ze zijn. Zoals ze nu zijn, zijn ze niet zoals je ooit bedacht. Ontdoe je van vooroordelen, de ingebeelde beelden. Wees alert van geest en voel met gans je lichaam. Als niemand...

Hoe krachtig

22-02-2013 11:27
Gina:   Hoe krachtig bij pijn als alles verstild als alleen aanwezigheid is aan een energetisch gebeuren - benoemd als pijn - dat vrij zijn eigen weg mag stromen naar integratie, naar oplossing.     Maar hoe snel toch het geloven van, het identificeren met ‘ mijn’ gedachten: ik ben...

Kwantumfysica en Advaita

23-12-2012 07:29
                               KWANTUMFYSICA EN  ADVAITA “ De waarnemer beïnvloedt door diens waarnemen dat wat waargenomen is.” Deze stelling...

Kwantumfysica en Advaita (2)

25-12-2012 17:44
ADVAITA EN KWANTUMFYSICA (2)     De kwantumfysica stelde vast dat niet met zekerheid plaats noch vorm van de deeltjes bepaald kon worden; dat deeltjes elkaar vernietigen en tot stand brengen, opkomen en verdwijnen. Aldus kwam men tot de definiëring dat “ waarschijnlijk plaats en vorm...

Kwantumfysica en advaita (3)

28-12-2012 15:18
ADVAITA EN KWANTUMFYSICA (3)       Twee citaten van Ramana Maharsi :   “ Er is alleen Bewustzijn “   “ Bewustzijn neemt alle vormen aan “   Deze citaten geven de kern van de Advaita-filosofie weer.   De vaststelling van de kwantumfysica dat de waarnemer het...

KWINTESSENS ( 26.01) - Ongeboren manifeste wereld

13-04-2015 21:30
        KWINTESSENS (26.01) – Ongeboren manifeste wereld       “Dat – waarin geen vrees voor dualiteit is en de non-dualiteit doet beseffen, waarin geen ik-gevoelen of vrees voor de paren van tegenstelling bestaat, waarin de daden van spraak en lichaam en de...

KWINTESSENS (1.00) - Intro

21-03-2014 20:50
      KWINTESSENS (1.00) - Intro       Onder de benaming Kwintessens zullen in een reeks publicaties de meest essentiële verzen van de Ribhu Gita uit de Engelse editie van de Society of Abidance in Truth (SAT) vertaald en bewerkt worden. Het gehele originele werk omvat...

KWINTESSENS (1.01) - Niet-Zelf

24-03-2014 13:46
        KWINTESSENS (1.01) – Niet-Zelf     “Er is niets dat benoemd kan worden als niet-Zelf, noch de geest als niet-Zelf, noch de wereld als niet-Zelf.” (vers 1.11)   Met andere woorden : er is alleen en alles is het Zelf. De Tao Te Ting drukt zich analoog uit...

KWINTESSENS (1.02) - Geest noch denken

28-03-2014 17:54
      KWINTESSENS (1.02) – Geest noch denken     “Door de onbestaanbaarheid van een geest bestaat er geen denken; door de onbestaanbaarheid van een lichaam bestaat er geen veroudering noch verval.” (vers 1.13)   Kan bij het idee van geen lichaam er nog iets voorgesteld...

KWINTESSENS (1.03) - Dood noch ontwikkeling

31-03-2014 19:12
      KWINTESSENS (1.03) – Dood noch ontwikkeling     “Door de onbestaanbaarheid van een geest bestaat er geen denken; door de onbestaanbaarheid van een lichaam bestaat er geen veroudering noch verval. Door de onbestaanbaarheid van veroudering en verval bestaat er geen...

KWINTESSENS (1.04) - Gij en ik, dit en dat

04-04-2014 20:19
      KWINTESSENS (1.04) – Gij en ik, dit en dat     “Is er dualiteit dan is er non-dualiteit; door de onbestaanbaarheid van (het begrip) dualiteit bestaat de non-dualiteit evenmin. Is er het begrip waarheid dan ontstaat ook iets als onwaarheid. Is er gebondenheid en dood...

KWINTESSENS (1.05) - Denken en schepping

07-04-2014 17:43
      KWINTESSENS (1.05) – Denken en schepping     “Als er ook maar iets gedacht kan worden is het daar in een mum van tijd; als er niet iets van denken is – van wat en wanneer dan ook – ontstaat er niets. Daarom, dit alles bestaat niet in het minst wanneer dan ook, gij...

KWINTESSENS (1.06) - Sprakeloos spreken

11-04-2014 17:47
    KWINTESSENS (1.06) – Sprakeloos spreken     “Ik ben Bewustzijn. Ik ben louter Bewustzijn en manifesteer mijzelf zonder spraak als oorzaak van de spraak.” (vers 1.36)   Op talloze plaatsen in de verschillende teksten wordt aangegeven dat het Zelf zonder enig attribuut,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>