Nieuws

KWINTESSENS (10.01) - Het wezen van het Al

23-08-2014 08:40
      KWINTESSENS (10.01) – Het wezen van het Al     “Het Al is van aard het Zelf. Het individuele zelf is het Suprême Zelf , waarlijk , vervuld van Bewustzijn en zonder een zelf ; er bestaat niets buiten het Zelf , dat volheid.......is”   In het Thomas evangelie...

KWINTESSENS (10.02) - Eigenschappen

25-08-2014 20:13
                                              KWINTESSENS (10.02) –...

KWINTESSENS (11.01) - Ik en ikzelf

01-09-2014 20:23
      KWINTESSENS (11.01) – Ik en ikzelf     “ Ikzelf ben het mysterieuze Zelf. Ik, ikzelf ben onveranderlijk Bewustzijn, de leraar der leraren. Ik, ikzelf ben de drager van het al.” (verzen 11.07 t/m 11.10)   De werkelijkheid voorbij de werkelijkheid die dagelijks...

KWINTESSENS (11.02) - al-beïnvloedende

05-09-2014 19:40
      KWINTESSENS (11.02) – al-beïnvloedende       “ Ik, ikzelf ben de al-beïnvloedende, waar dan ook en bestendig. Ik, ikzelf ben mijzelf – uitsluitend mijzelf, mijn Zelf, opperste Verrukking en een en al Bewustzijn.” (verzen 11.11 t/m 11.20)   De...

KWINTESSENS (11.03) - Evolutie

08-09-2014 19:47
      KWINTESSENS (11.03) – Evolutie     “Heel deze wereld in evolutie is onwerkelijk.”     Verwekt, geboren worden, opgroeien, verouderen en sterven; ook dit kan gezien worden als evolutie naast de evolutie van het leven op aarde. Maar zijn beide reële...

KWINTESSENS (11.04) - Verstilling

14-09-2014 09:40
      KWINTESSENS (11.04) – Verstilling   “ Alle wijzen van activiteit van de geest zijn onwerkelijk.” (vers 11.29)   “Op dat Shiva moet worden gemediteerd en beseft het Zelf te zijn, door de rusteloze geest te verstillen tot helderheid, aldus, onthult Shiva Zichzelf...

KWINTESSENS (11.05) - Ik en de ander

18-09-2014 20:25
      KWINTESSENS (11.05) – Ik en de ander     “ De misvatting betreffend zichzelf en een ander is onecht.” (vers 11.47)   In Synthese (5.10 t/m 5.13) – Oorlog en vrede werden aspecten van deze misvatting in ogenschouw genomen. Uitzonderlijk, gezien het enorme belang...

KWINTESSENS (12.01) - Het Zelf is het al

25-09-2014 10:11
      KWINTESSENS (12.01) – Het Zelf is het al     “ Dit al, dit alles is uitsluitend juist het Zelf. Het Zelf, voorwaar, is het enige dat niet onecht is. Alles is alleen het Zelf.” (vers 12.2)   Meermaals werd reeds van de Nag Hammadi geschriften, met name uit...

KWINTESSENS (12.02) - Handelen en gevolg

29-09-2014 19:37
      KWINTESSENS (12.02) – Handelen en gevolg     “ Handelen en het gevolg zijn alleen het Zelf.” (vers 12.3)   In de Bhagavad Gita staan verschillende verzen die over handelen en het gevolg meer duiding kunnen geven.   “ Weet dat handelen voortkomt uit....het...

KWINTESSENS (12.03) - Het al is het mysterie

02-10-2014 23:11
      KWINTESSENS (12.03) – Het al is het mysterie     “ Het Zelf alleen is het mysterie.” (vers 12.12 en 12.13)     Daar het Zelf het al is, is het al het mysterie; al het benoemde is in werkelijkheid niet benoemd, zelfs niet te benoemen. Wie ben ik? Het hoogste...

KWINTESSENS (12.04) - Maya als erfzonde

06-10-2014 07:20
      KWINTESSENS (12.04) – Maya, als erfzonde       “ Het Zelf wordt in verschillende vormen ervaren als gevolg van conditionering. Als deze conditionering gekend wordt als een begoocheling, houdt die waarlijk op te bestaan.” (vers 12.28)     In...

KWINTESSENS (12.05) - Maya als erfzonde (2)

09-10-2014 10:10
      KWINTESSENS (12.05) – Maya als erfzonde (2)     Elk leven streeft naar behoud, overleven en is als zodanig in concurrentie met een ander leven ( door Spinoza benoemd als conatus).   Deze zinsnede uit Kwintessens (12.04) is van uitermate grote betekenis. Het wijst...

KWINTESSENS (13.01) - Werkelijkheid

16-10-2014 08:00
      KWINTESSENS (13.01) – Werkelijkheid     “ Wat dan ook als het kleinste in deze wereld waargenomen wordt, wat dan ook als geringste in deze wereld uitgesproken wordt, wat dan ook als het minste in deze wereld ervaren wordt – wanneer ook – dat alles is echter...

KWINTESSENS (13.02) - Gij zijt Bewustzijn

20-10-2014 10:40
      KWINTESSENS (13.02) – Gij zijt Bewustzijn     “ Ik ben enkel Bewustzijn. Gij en alles zijt enkel Bewustzijn – alleen maar Bewustzijn, vervuld van Bewustzijn. Deze uiteenzetting dat gij alleen Bewustzijn bent is voor alle geschriften van de Vedanta ongewoon.” (vers...

KWINTESSENS (14.01) - Ik alleen ben

26-10-2014 20:30
      KWINTESSENS 14.01 – Ik alleen ben !     “ Luister! Dit “dualiteit” en “non-dualiteit” zijn ongeldig, nietig. Ik alleen ben, het Suprême Zelf, Bewustzijn, datgene dat zonder eigenschap overal als enige oorzaak doordringt in alle vormen,, aldoor onvergankelijk,...

KWINTESSENS (14.02) - Ik alleen ben jou alleen

30-10-2014 17:50
      KWINTESSENS (14.02) – Ik alleen ben jou alleen       “ Ik alleen ben jou alleen en ben altijd. Ik alleen ben waarlijk mijn zelf, er is niets buiten mij, niet iets als 'jij' buiten mij. Er is niets vanwege jou, niets.”   Er is niets vanwege jou! Niets! Als...

KWINTESSENS (15.01) - Denken

06-11-2014 10:30
        KWINTESSENS (15.01) – Denken       “ Denken is inderdaad de grote misleiding; denken is inderdaad eigen aan het lichaam en de vrees van het lichaam; denken overheerst de geest.” (vers 15.12)   In welke verhouding staat het hierboven geciteerde vers...

KWINTESSENS (15.02) - Shiva, het Zelf....de Meester

10-11-2014 09:30
      Kwintessens (15.02) – Shiva, het Zelf......de Meester     “ Als er de gedachte is dat er geen geest is, openbaart zich enkel het Zelf. Is er de gedachte dat er een geest is, betreft de staat van denken enkel jezelf. “ (vers 15.16)   Uit ' Zen in de kunst van het...

KWINTESSENS (15.03) - Het Zelf is de wereld, het al

13-11-2014 09:00
        KWINTESSENS (15.03) – Het Zelf is de wereld, het al     “ Het Zelf alleen is de verschijningsvorm van de wereld. Het Zelf openbaart zich in veelvormigheid en is waarlijk Een . Het Zelf is waarlijk het Zelf van de vijf elementen . Ik ben, waarlijk, het Zelf dat...

KWINTESSENS (15.04) - Geborgenheid

17-11-2014 09:11
      KWINTESSENS (15.04) – Geborgenheid     “Op geen enkel ogenblik is er een Zelf buiten mij, geen Suprême Zelf apart van mij, geen betekenis als Werkelijkheid noch Bewustzijn apart van mij.” (vers 15.48)   Dit vers is van grote betekenis. In het dagdagelijks leven...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>