Publicaties 1/5 -31/8/2013

Publicaties 1/5 -..2013

SYNTHESE (3.09) Ken je zelf - inkeren

21-06-2013 10:54
SYNTHESE (3.9) Ken je zelf – inkeren       Uit een van Arnolds bijdragen werd het volgende genoteerd:   “ Ik herlees in de Isha Upanishad : 'Het beweegt en beweegt niet, Het is ver weg en toch nabij, Het is in dit alles, Het is buiten dit alles. Wie al wat hier op aarde leeft,...

Advaita en Wetenschap (7.3) Evolutie

17-06-2013 11:37
Advaita en Wetenschap (7.3) Evolutie     In de geschriften van de Advaita staan een aantal verzen die de nodige vragen kunnen doen rijzen. “ Het universum was noch ontstaan, noch in stand gehouden, noch opgelost.....” ( vers 5 Essentie van Ribhu Gita ) “ Het universum van naam en vorm, de...

SYNTHESE (3.08) Ken je zelf - mysterie

14-06-2013 11:54
SYNTHESE (3.8) Ken je zelf – mysterie   “ Mamma, waar was ik toen ik nog niet bestond?”   Geen ik. Geen vrije wil. Wat is er dan wel? De Ashtavakra Samhita zegt in de verzen 2.23 en 2.24 : “.....bij het opsteken van de wind van het denken ontstaan de werelden....” “.....als de wind van...

HET WONDERLIJK LICHAAM (9) Ontmoeten

12-06-2013 12:07
HET WONDERLIJK LICHAAM (9) Ontmoeten         Fel van blik en zacht van hart kan je de mensen zien zoals ze zijn. Zoals ze nu zijn, zijn ze niet zoals je ooit bedacht. Ontdoe je van vooroordelen, de ingebeelde beelden. Wees alert van geest en voel met gans je lichaam. Als niemand...

SYNTHESE (3.07) Ken je zelf - geen ik

11-06-2013 11:48
SYNTHESE (3.7) Ken je zelf – geen ik     Uit Arnolds bijdrage van zijn meditatie over sterven ( zie SYNTHESE 3.2 en volgende ) werden de volgende zinnen ontleend.   “ Keuzeloos bewust zijn van leven en dood, twee onlosmakelijke facetten van een mysterie. Het is onmogelijk in vrijheid...

Advaita en Wetenschap (7.2) Evolutie

05-06-2013 14:25
Advaita en Wetenschap (7.2) Evolutie     In Advaita en Wetenschap (7.1) werd de Dalai Lama geciteerd : dat de werkelijkheid door een ordenende intelligentie is geschapen en wordt bestuurd een metafysisch standpunt is. (Metafysica is de wijsgerige leer die niet de werkelijkheid onderzoekt...

Advaita en Wetenschap (7.1) Evolutie

01-06-2013 19:45
Advaita en Wetenschap (7.1) Evolutie   Bij tal van dieren is vastgesteld dat deze in staat zijn eenvoudige hulpmiddelen als werktuig te gebruiken o.a. apen, kraai-achtigen, olifanten, dolfijnen en recent een kaketoe. Ook slaagden papegaaien erin een directe beloning te laten liggen in...

SYNTHESE (3.06) Ken je zelf - inzicht

29-05-2013 22:14
SYNTHESE (3.6) Ken je zelf – inzicht     Heel duidelijk is in de voorgaande bijdragen van Arnold te zien wat de impact kan zijn van het inkeren; in dit geval een totale omzwaai van doodsangst naar stervensbegeleiding. Maar niet alles is even spectaculair, er zijn zeer veel kleine dingen...

SYNTHESE (3.05) Ken je zelf - ruimte

26-05-2013 07:36
SYNYHESE (3.5) Ken je zelf – ruimte     De hierna volgende tekst van Arnold sluit direct aan bij beide laatste alinea's van SYNTHESE (3.4) Ken je zelf – doodsangst. Het wordt integraal zonder verdere toelichting weergegeven, om redenen dat het geheel en al uit zichzelf spreekt. Met...

HET WONDERLIJK LICHAAM (8) Pijn

23-05-2013 06:13
Bij pijn dienen gedachten en gevoelens zich aan, drijfveren van waaruit we spreken en doen, afweermechanismen, identificaties, reactiepatronen, premissen over hoe het moet en hoe het zeker niet mag.   Zoals een moeder naar haar kindje kijkt:    Wat is er aan het gebeuren bij haar...

SYNTHESE (3.04) Ken je zelf - doodsangst

20-05-2013 08:27
SYNTHESE (3.4) Ken je zelf – doodsangst     “ Jarenlang was het onmogelijk erover te spreken en werd als het ware mijn keel toe geknepen. Zes jaar was ik toen mijn vader overleed en als de dag van gisteren herinner ik mij het mompelend bidden. Toen ik de moed gevonden had zocht ik...

SYNTHESE (3.03) Ken je zelf - palliatief

16-05-2013 07:35
SYNTHESE (3.3) Ken je zelf – palliatief     “ Wat zijn je motieven om palliatief vrijwilliger te worden ? Moeten er altijd motieven zijn om iets te doen; ik weet het gewoon niet, het artikel in de krant ontroerde mij, het voelt goed aan, maar ik heb ook grote twijfel. Maar zeker is dat...

SYNTHESE (3.02) Ken je zelf - beginnen

12-05-2013 08:24
SYNTHESE (3.2) Ken je zelf – beginnen     Een dik schrift met alleen maar onbeschreven bladzijde ligt voor je en waar in hemelsnaam mee beginnen? Misschien geeft het verslag van Arnold – waarvoor een oprechte dank! - hier een idee.   “Nu vijftien jaar geleden nodigde mijn reikimaster...

SYNTHESE (3.01) Ken je zelf

08-05-2013 12:46
SYNTHESE (3.1) Ken je zelf     Uit hetgeen gesteld is in SYNYHESE (1) de punten 2 en 3, alsook SYNTHESE (2.1) en (2.2) is het duidelijk dat, wil enige vorm van zaligheid, beëindiging van lijden ( of een significante milderring daarvan ) bereikt worden, begonnen moet worden met de weg...

Advaita en Wetenschap (6) Schrödingers kat

04-05-2013 20:55
ADVAITA EN WETENSCHAP (6) Schrödingers kat   Zowel het relaas van Clown Suzanne, als de literatuur van de Advaita vermelden een verschijnsel dat ook in de kwantumfysica een veronderstelling kent, namelijk iets dat tegelijkertijd dood en levend is! ( Zie DE CLOWN (10) dood, leve de clown...

SYNTHESE (2.2) Paren van tegenstelling

01-05-2013 04:30
SYNTHESE (2.2) Paren van tegenstelling     Uit het in de geest bestaan van dualiteit en tegelijkertijd niet bestaan daarvan – zoals in SYNTHESE (2.1) werd uiteen gezet – volgt logischerwijze dat enerzijds individualiteit wordt waargenomen en anderzijds deze niet werkelijk is; ik en de...
<< 1 | 2