Publicaties tot 30/4 2013

Publicaties tot 30/4 2013

HET WONDERLIJK LICHAAM (7) Adem

25-04-2013 20:11
HET WONDERLIJK LICHAAM (7) Adem   Adem   Ademend leven gewaarzijn Adem is bundelende kracht Adem is centrerende kracht Adem is openende kracht Adem is bezielende kracht Adem is verbindende kracht   Gina     Ars longa   Der Atem in einer Vogelkehle der Atem der Luft in...

SYNTHESE (2.1) Paren van tegenstelling

22-04-2013 19:33
SYNTHESE (2.1) Paren van tegenstelling     In Synthese (1) werd het belang van het niet verwerpen van de dualistische geest reeds aangeraakt. Hoe valt dit te rijmen met “ als jullie de twee tot één maken, dan zullen jullie het koninkrijk binnengaan”? In het relatieve, dagdagelijkse...

Advaita en Wetenschap (5) Termieten

19-04-2013 20:39
ADVAITA EN WETENSCHAP (5)     Onder deze titel zal de reeks “Advaita en Kwantumfysica” worden voortgezet met behoud van de doorlopende nummering. Het opentrekken naar ook andere domeinen van wetenschap/ervaringsleer kan bijzonder verdiepend zijn, waarvoor ook de Dalai Lama pleit in zijn...

SYNTHESE (1)

19-04-2013 20:39
SYNTHESE (1)     Doorheen de voorgaande publicaties zijn de gemeenschappelijke elementen in de diverse filosofieën stilaan duidelijk geworden, te weten in zowel Advaita/Vedanta, als bij Boeddha, Jezus en Spinoza. In de reeks Synthese zal getracht worden deze elementen samen te brengen, om...

HET WONDERLIJK LICHAAM (6) Stroming

16-04-2013 20:49
HET WONDERLIJK LICHAAM (6) Stroming   Stroming   Water, bronnen, rivieren stromen. Levenskracht, Liefde, stromend vuur. En het stopt niet. Dat is de kracht, dat het nooit een eindpunt krijgt, dat het steeds een vernieuwende verandering is.   Gina         Eet en...

DE CLOWN (10) Dood, leve de clown

11-04-2013 20:34
DE CLOWN (10) Dood, leve de clown     Het negende verslag van Suzannes ervaring als clown.       DE CLOWN IS DOOD, LEVE DE CLOWN   Hoe moet ik in hemelsnaam verwoorden wat ik heb ervaren, gevoeld in het diepst van mijn ziel, toen de omstandigheden mij een gevoel gaven...

Spinoza en Advaita (12) verantwoordelijkheid

08-04-2013 20:02
SPINOZA EN ADVAITA (12) verantwoordelijkheid     Als er geen vrije wil bestaat hoe kan er dan iets als verantwoordelijkheid bestaan? Verantwoordelijkheid houdt ten nauwste verband met de begrippen goed en kwaad. In een terminologie van Spinoza: verantwoordelijkheid dient net als goed en...

REFLECTIE CLOWN (9) Het al

05-04-2013 20:08
REFLECTIE CLOWN (9) het al     In dit relaas van Suzanne maakt zij duidelijk een allusie op een logion uit het Thomas-evangelie: “ Ik ben het al, het al is uit mij voortgekomen en het al heeft mij voortgebracht” (logion 77). Zonder een toelichting vanuit de Advaita/Vedanta, is het...

HET WONDERLIJK LICHAAM (5) Ingebed, in gebed

04-04-2013 20:45
Het wonderlijke lichaam (5)   Ingebed , in gebed   Het wonderlijke lichaam is de bedding waardoorheen Levenskracht stroomt.   Zij stuwt tegen hekken en dammen, tegen weerstanden die pijn veroorzaken, en vraagt overgave aan haar Leven in open helder gewaar...

Spinoza en Advaita (11) vrije wil

02-04-2013 18:51
SPINOZA EN ADVAITA (11) vrije wil     Als een van de laatste parallellen tussen beide filosofieën komt het zo heikele punt van het niet bestaan van een vrije wil of vrije keuze aan de orde. Waarom vormt dit een zo heikel punt? Omdat het ten nauwste samen gaat met het idee van het bestaan...

DE CLOWN (9) Het al

30-03-2013 20:40
DE CLOWN (9) Het al     HET AL   “Waarom weent ge mijn kind?” Dans! Dans!! Dans!!! “Drink mijn kind, de sublieme nectar van non-dualiteit” (Avadhuta Gita 1.56)   DANS!!! VERDIKKEME DANS !!!   Het vonkt, het spettert. Wat een feest van een optreden. Een cancan gedanst met...

Spinoza en Advaita (10) volmaaktheid

27-03-2013 20:38
SPINOZA EN ADVAITA (10) volmaaktheid     In het relaas van Suzanne over haar optreden als clown in een centrum voor jongere mentaal gehandicapten wordt zij geconfronteerd met het aspect onvolmaaktheid (zie DE CLOWN (8) onvolmaakt). Een steeds terugkerende vraag die onvermijdelijk opkomt...

HET WONDERLIJK LICHAAM (4) Stil aan

25-03-2013 20:27
HET WONDERLIJK LICHAAAM (4) Stil aan   Stil aan   En als ik mezelf dan weer omhoog voel schieten, keer ik terug naar bodem, naar grond, om stil er aan te blijven aan het levend gebeuren, de levende beweging, de levende interactie en de beschikbare potentiëlen.   Gina   Op zoek...

DE CLOWN (8) Onvolmaakt

23-03-2013 20:19
DE CLOWN (8) Onvolmaakt     ONVOLMAAKT   Er is een optreden in een centrum voor voor mentaal gehandicapte jongeren. Niet alleen zijn zij mentaal, maar ook veelal fysiek gehandicapt. Gesloten afdelingen voor kleinere leefgroepen; de deur wordt geopend ..... in een hoek een apart...

HET WONDERLIJK LICHAAM (3) Stilaan

22-03-2013 16:09
HET WONDERLIJK LICHAAM (3) Stilaan   Stilaan,   Maar hoe snel gebeurt het, het verlaten van de bedding, de grond, de ademende levende aarde, en het identificeren met kopvoeter die denkt te moeten moeten, en te moeten weten, willen, kunnen , doen.   Gina     Kans op...

Spinoza en Advaita (9) generositas-mededogen

18-03-2013 20:58
Spinoza en Advaita (9) generositas     Als een van de parallellen ( zie Spinoza en Advaita (1) ) werd vermeld het spontaan ontstaan van de deugd generositas , mededogen. In het relaas van de clown Suzanne (7) zaligheid en de reflectie daarop wordt van dit spontane ontstaan gewag gemaakt....

REFLECTIE CLOWN (7) Zaligheid

15-03-2013 21:55
REFLECTIE CLOWN (7) zaligheid     In dit verslag van Suzanne wordt zij nog duidelijker wat betreft de betekenis van haar geestelijke beleving, zoals dit reeds werd aangegeven bij haar introductie.   Welke mechanismen spelen er bij een ontmoeting met iemand die soms geheel en al...

Spinoza en Advaita (8.6) aandacht-niet weten

12-03-2013 20:25
SPINOZA EN ADVAITA (8.6) aandacht-niet weten     Zoals in de publicaties van Advaita en Kwantumfysica eerder gesteld werd is er geen objectieve werkelijkheid; iedere waarnemer neemt subjectief waar en beïnvloedt daarenboven het object van waarneming, hoewel door de beperktheid van de...

DE CLOWN (7) Zaligheid

09-03-2013 20:28
DE CLOWN (7) Zaligheid   Dit is het zesde relaas van Suzanne haar ervaringen als clown.     Zaligheid   Juist zoals bij mijn relaas van het Poppenspel is er een aarzelen geweest of ik dit wel naar buiten zou moeten brengen. Maar het vormt een integraal geheel van mijn beleven,...

Spinoza en Advaita (8.5.2) aandacht-uitzuiveren

06-03-2013 20:29
SPINOZA EN ADVAITA (8.5.2) aandacht-uitzuiveren     In het relaas van clown Suzanne worden ten aanzien van aandacht en uitzuiveren in feite twee aspecten, twee methodes toegepast, die elkaar in een volmaakte dualiteit aanvullen en toch tegengesteld zijn; juist als in relaties vormen zij...
1 | 2 | 3 >>