Publicaties tot 30/4 2013

Publicaties tot 30/4 2013

REFLECTIE CLOWN (6) poppenspel

03-03-2013 20:05
REFLECTIE CLOWN (6) poppenspel   Soms kunnen ervaringen een dermate gevoel van onwerkelijkheid geven dat er allerlei argumenten en bewijzen aangevoerd worden, soms meerdere keren, om onszelf te overtuigen dat het echt gebeurd is. Gezien de context van dit relaas en haar eigen kritische geest...

HET WONDERLIJK LICHAAM (2) Hoe krachtig

28-02-2013 20:34
HET WONDERLIJK LICHAAM (2) Hoe krachtig     Gina:     Hoe krachtig bij pijn als alles verstild als alleen aanwezigheid is aan een energetisch gebeuren - benoemd als pijn - dat vrij zijn eigen weg mag stromen naar integratie, naar oplossing.     Maar hoe snel toch het...

Spinoza en Advaita (8.5.1) aandacht-uitzuiveren

28-02-2013 20:25
SPINOZA EN ADVAITA (8.5.1) aandacht-uitzuiveren     Opnieuw komt het punt aandacht aan de orde en niet alleen omdat het de kern is van het kennen van jezelf, maar ook de essentie is van waarnemen. Niet alleen treft men dit bij Boeddha en het Boeddhisme bijzonder aan, maar ook bij Spinoza...

HET WONDERLIJK LICHAAM (1)

26-02-2013 15:13
HET WONDERLIJK LICHAAM (1)   Het wonderlijke lichaam   Stilaan, stil aan raak ik ingebed, in gebed in de bedding van mezelf, in de stroming van mezelf.   Ik beadem het gewei van mijn longen en raak, ik raak stil aan ingewijd, in het gewijde dat wij zijn. Gina     Lied van...

DE CLOWN (6) Poppenspel

26-02-2013 14:52
DE CLOWN ( 6 ) Poppenspel     Dit is het vijfde verslag van Suzannes ervaringen als clown.       POPPENSPEL......EN LATER   Ik heb geaarzeld of ik deze ervaring zou mededelen, het is moeilijk zich dit concreet voor te stellen, haast surrealistisch. Maar omdat het in...

Spinoza en Advaita (8.4) aandacht-waarnemen

23-02-2013 22:31
SPINOZA EN ADVAITA (8.4) aandacht-waarnemen     Het verleden – niet het heden, het nu – wordt waargenomen, omdat al wat nu is, geïnterpreteerd wordt vanuit vroegere ervaringen; zie hoofdstuk 4 syllabus “ken je zelf”. Als er werkelijk echt waarnemen is, ontbreekt het vergelijken, is er...

Hoe krachtig

22-02-2013 11:27
HET WONDERLIJK LICHAAM (2) Hoe krachtig     Gina:     Hoe krachtig bij pijn als alles verstild als alleen aanwezigheid is aan een energetisch gebeuren - benoemd als pijn - dat vrij zijn eigen weg mag stromen naar integratie, naar oplossing.     Maar hoe snel toch het...

Reflectie clown (5) buitenspel

19-02-2013 20:46
REFLECTIE CLOWN (5) buitenspel     Zoals reeds in de vorige verslagen van Suzanne zich aftekende komt in dit relaas van Suzanne uiterst helder naar voren wat de impact kan zijn van een zuiver waarnemen. Ook in meer extreme pijnsituaties kan een dergelijke methodiek – mindfulness in...

Spinoza en Advaita (8.3) aandacht-gevoelens

16-02-2013 20:52
SPINOZA EN ADVAITA (8.3) gevoelens     Kunnen de gevoelens als een fysisch-psychische aandoening gezien worden, zij zijn een uiterst belangrijke indicator omtrent het denken, in het bijzonder wat betreft percepties en conditioneringen in het onderbewustzijn. Het technisch aspect van...

DE CLOWN (5) Buitenspel

13-02-2013 20:26
DE CLOWN (5) Buitenspel   Hierna volgt Suzannes vierde verslag als clown, zij het ditmaal zonder rode neus.       BUITENSPEL   Gedurende enige tijd was het onmogelijk nog op te treden; een calcificatie ( peesverkalking onder het schouderblad ) maakte mij het leven zuur....

Spinoza en Advaita (8.2) aandacht

10-02-2013 20:29
SPINOZA EN ADVAITA (8.2) AANDACHT     Niet alleen betreft het object van onderzoek een fysiek object, maar eveneens het niet-materiële en dus in dit geval in het bijzonder het denken. Het onderzoek naar de kwaliteiten ( goed, mooi, aangenaam, kwaad, lelijk, onaangenaam, etc.) van het...

DE CLOWN (4) Debuut...en later

07-02-2013 20:46
DE CLOWN (4) DEBUUT   Hierbij het derde verslag van Suzanne.       DEBUUT ......EN LATER   De ervaring tijdens de oefening van het lachen heeft zich gedurende de volgende dagen van de opleiding niet herhaald. Waarom weet ik niet, misschien heeft ondanks het weten van geen...

Reflectie clown (4) debuut.....en later

07-02-2013 20:43
REFLECTIE CLOWN (4) debuut...en later     Opvallend is dat Suzannes zichzelf bevraagt omtrent het niet herhalen van de ervaring in de oefening van het lachen; zij is zich bewust dat verwachtingen zich toch onbewust kunnen vastzetten ( en dit inderdaad veelal doen) en aldus bij niet...

Spinoza en Advaita (8.1) aandacht

05-02-2013 09:22
SPINOZA EN ADVAITA (8.1) AANDACHT     Aansluitend op het vorig thema 'ratio en intuïtie' is het aangewezen dieper op de kernen van beide filosofieën in te gaan: het zelf, ik en aandacht. Getracht zal worden dit op een zo pragmatische mogelijke wijze te benaderen, omdat hier veelal het...

Spinoza en Advaita (7) ratio in intuItie

29-01-2013 20:35
SPINOZA EN ADVAITA (7 ) ratio en intuïtie   Als volgende parallel tussen beide filosofieën wordt uitgediept dat beide als uitgangspunt nemen de eigen rede, ratio en daarvan uit, komen tot een supra rationaliteit of diep intuïtief weten. De Advaita kent daarnaast nog als bron de geschriften,...

HET WONDERLIJK LICHAAM (0) Kopvoeter

28-01-2013 21:26
HET WONDERLIJK LICHAAM (0) Kopvoeter         KOPVOETER         Er was een tijd, niet zo lang geleden, dat ik overleefde, als een kopvoeter, gevangen in de spinsels van denkpatronen, met bijbehorende emoties en reacties.   Nu ontdek ik hoe ik het...

Reflectie clown (3) oefening

25-01-2013 21:16
REFLECTIE CLOWN (3) oefening     Het besluit tot loslaten is met voldoende krachtige overtuiging geweest, meer dan een zuiver mentaal gebeuren waarbij het hart niet betrokken is geweest. Opmerkelijk is het feit dat Suzanne een meditatieschrift heeft om dagelijks haar ervaringen vast te...

Spinoza en Advaita (6) vergeven

22-01-2013 21:00
SPINOZA EN ADVAITA (6) (JEZELF) VERGEVEN     Vergeven is onlosmakelijk verbonden met jezelf vergeven/aanvaarden. In Spinoza en Advaita (3) werd gesteld dat er niets buiten het zelf, het ik ervaren wordt. Het gevoelen jezelf te moeten vergeven berust op een schuldgevoel, het gevoel op een...

De Clown (3) oefening

19-01-2013 21:00
DE CLOWN (3)     Dit is Suzannes tweede bijdrage.     OEFENING   Uit mijn dagelijks meditatieschrift : “elke weerstand was weg, ik kan mij niet herinneren dat ik nog één flard van gedachte verspild heb aan de twijfel die mij op de heenweg overvallen had en dooreen schudde....

Spinoza en Advaita (5) schuldgevoel

17-01-2013 20:45
SPINOZA EN ADVAITA (5)     Onmiddellijk aansluitend bij de feitelijke onbestaanbaarheid van de begrippen goed en kwaad past het onderwerp 'rationele meditatie op onze gevoelens levert de volmaakte kennis hiervan op' (zie Spinoza en Advaita (1)). De relatie tussen ervaringen en gevoelens...
<< 1 | 2 | 3 >>