Publicaties tot 30/4 2013

Publicaties tot 30/4 2013

Reflecties : clown (2) uitnodiging

15-01-2013 20:15
REFLECTIE : CLOWN (2) UITNODIGING     Deze reflectie – zoals ook plaats zal vinden met de volgende reflecties – is voorafgaand aan de publicatie met Suzanne afgestemd.   Zowel Suzanne als de vraagsteller zijn verrast door het toeval van de uitnodiging. Echter terugkijkend op het...

Advaita en kwantumfysica (4)

13-01-2013 19:27
ADVAITA EN KWANTUMFYSICA (4)     Uit de diverse conclusies van de kwantumfysica komt er een nadrukkelijk naar voren: er kan niet met zekerheid gezegd worden dat een verschijnsel zich steeds op die en die wijze zal voordoen. Met andere woorden de ogenschijnlijke zekerheid besloten in de...

DE CLOWN (2) Uitnodiging

11-01-2013 15:29
DE CLOWN (2)     Dit is de eerste bijdrage van Suzanne in de reeks Clown.     DE UITNODIGING   Midden in een gesprek over koetjes en kalfjes word ik plotseling overvallen met de vraag: “zou jij nar willen worden, clown?” Verbijstering bij mij als bij de steller van de...

Spinoza en Advaita (4) Dualiteiten

10-01-2013 07:14
SPINOZA EN ADVAITA (4)     De tweede parallel betrof het ontbreken van een objectief begrip van goed en kwaad en de paren van tegenstelling; zie Spinoza en Advaita (1).   In wezen is ieder paar van tegenstelling artificieel en dit wordt onder andere verwoord in de bekende uitspraak:...

Spinoza en Advaita: de clown

09-01-2013 16:35
SPINOZA EN ADVAITA   DE CLOWN     Wellicht is de belangrijkste overeenkomst tussen beide filosofieën het Godsbegrip en – nog frappanter – de beleving, de relatie tot dat begrip. Dit meest belangrijke punt werd vooralsnog niet vermeld (Spinoza en Advaita (1)), om redenen van de grote...

Spinoza en Advaita (3) individualiteit (2)

05-01-2013 10:14
SPINOZA EN ADVAITA (3)     Wij ervaren en ontplooien alles alleen en uitsluitend in/vanuit onszelf. Vreugde en verdriet, ogenschijnlijk door een gebeurtenis buiten ons veroorzaakt, is in werkelijkheid een zuivere ervaring van het ik. De vreugdevolle ontmoeting met de partner of het...

Spinoza en Advaita - Het devies Caute

03-01-2013 20:05
SPINOZA'S DEVIES: CAUTE     Gemeenzaam vertaald als 'Weest op uw hoede' of 'Voorzichtig'. Deze begrippen hebben in ons hedendaags taalgebruik eerder een iets negatieve connotatie. Gelet op zijn methodiek van denken is mogelijk hier een moderner equivalent beter op zijn plaats, namelijk :...

Over potentiëlen, relaties en conflicten

03-01-2013 20:00
Over potentielen, relaties en conflicten.   Zoals een moeder naar haar kindje kijkt, voelt, luistert… (.. fel van blik en ….) zo volg ik bewegingen van denken en voelen zoals ze gebeuren. Ik ervaar hoe ze zich tussen mij en de ander plaatsen. Ik schrijf hen uit – gebundeld in mezelf als...

Spinoza en Advaita (2) Individualiteit (1)

29-12-2012 19:17
SPINOZA EN ADVAITA (2)     Het lijkt mij goed om eens dieper op de afzonderlijke raakpunten van beide filosofieën in te gaan, juist omdat dit kan leiden tot een beter begrijpen en beleven van de eigen “leer”. S. : Er is geen individualiteit, onafhankelijk bestaan; het betreft zuiver...

Lied van vrijheid

28-12-2012 20:01
Gina:   Ik heb het Lied van Vrijheid beluisterd met elke vezel van mijn belichaamd zijn. Het heeft mij gebundeld en ik ben herbegonnen met schrijven. Ik schrijf om de gedachten waar ik mij mee identificeer helder waar te nemen want ze zijn snel en flou. Het ganse reactiviteitscircuit van...

Kwantumfysica en advaita (3)

28-12-2012 15:18
ADVAITA EN KWANTUMFYSICA (3)       Twee citaten van Ramana Maharsi :   “ Er is alleen Bewustzijn “   “ Bewustzijn neemt alle vormen aan “   Deze citaten geven de kern van de Advaita-filosofie weer.   De vaststelling van de kwantumfysica dat de waarnemer het...

Kwantumfysica en Advaita (2)

25-12-2012 17:44
ADVAITA EN KWANTUMFYSICA (2)     De kwantumfysica stelde vast dat niet met zekerheid plaats noch vorm van de deeltjes bepaald kon worden; dat deeltjes elkaar vernietigen en tot stand brengen, opkomen en verdwijnen. Aldus kwam men tot de definiëring dat “ waarschijnlijk plaats en vorm...

Kwantumfysica en Advaita

23-12-2012 07:29
KWANTUMFYSICA EN ADVAITA (1)     “ De waarnemer beïnvloedt door diens waarnemen dat wat waargenomen is.” Deze stelling van de kwantumfysica berust in het bijzonder op het resultaat van het uitgestelde – keuze – experiment van John Wheeler. Voor de technische toelichting wordt verwezen...

Spinoza en Advaita

17-12-2012 10:40
    SPINOZA EN ADVAITA(1)     Was Spinoza een “advaitist”? Er zijn een aantal grote parallellen tussen het denken van Spinoza en de filosofie van de Advaita, dat op zijn beurt berust op de Veda's/Upanishaden en de meest bijzondere leerstelling van de Boeddha: leegte die niet...

Zelf-onderzoek

12-12-2012 13:50
"Nan Yar" (Wie ben ik?) > "Vichara" (Zelf-onderzoek)   Twee essays van Ramana Maharshi   Download of open de handleiding voor dit zelf-onderzoek
<< 1 | 2 | 3