Publicaties 1/9-...2013

SYNTHESE (4.11) Beseffen - gebed

07-10-2013 20:54
SYNTHESE (4.11) Beseffen – gebed     In Synthese (3.2) en (4.8) werd het schrijven als een dialectische methodiek – een dialoog van vraag en antwoord met zichzelf – tot het kennen van zichzelf aanbevolen. Deze bijdrage geeft een concreet voorbeeld van deze methodiek....

SYNTHESE (4.10) Beseffen - (ver)worden

04-10-2013 20:04
SYNTHESE (4.10) Beseffen – (ver)worden     In deze publicatie gaat Arnold voort op zijn bijdrage 'eenzaamheid' in Synthese (4.9).   “ Jaren lang werd ik steeds opnieuw getroffen door twee welbepaalde gedichten van Luk Heyligen. Uit het gedicht 'Wie zal er naast ons staan?' citeer ik...

SYNTHESE (4.09) Beszeffen - eenzaamheid

30-09-2013 19:59
SYNTHESE (4.9) Beseffen – eenzaamheid       Arnold :   “ Ik heb mij lange tijd om twee redenen mij 'te midden van' toch eenzaam gevoeld. Op de eerste plaats voelde ik steeds weer de onmacht om mijn echte gevoelens te verwoorden, gewoon omdat woorden altijd tekort blijven...

SYNTHESE (4.08) Beseffen - intuïtie

27-09-2013 19:46
SYNTHESE (4.8) Beseffen – intuïtie     In Synthese (4.7) is het aspect intuïtief inzicht ter sprake gekomen. Een begrip dat bij de rationeel ingestelde mens veelal op de nodige scepsis onthaald wordt. Toch moet het feit dat vele eminente denkers het aspect intuïtief inzicht serieus nemen...

SYNTHESE (4.07) Beseffen - (h)erkennen

23-09-2013 20:12
SYNTHESE (4.7) Beseffen – (h)erkennen       Arnold schreef :   “ Opnieuw draaiden mijn gedachten rond de situatie met Gerard en plotseling zag ik hierin het hypocriet patroon : enerzijds mijn afwijzen en anderzijds mijn stil begeren. En nu al schrijvende zie ik ook het daar...

SYNTHESE (4.06) Beseffen - integratie

20-09-2013 20:35
SYNTHESE (4.6) Beseffen – integratie       Het voelend zijn is de integratie van het kennen; de stap voorbij de ratio en het denken. Het kennen is een proces van mentale bewustwording, het voelend zijn is een proces van ervaren. Meermaals werd in eerdere publicaties gesteld dat...

SYNTHESE (4.05) Beseffen - voelend zijn (2)

16-09-2013 16:46
SYNTHESE (4.5) Beseffen – voelend zijn (2)     In SYNTHESE (3.19) en (3.20) de intieme dood respectievelijk Sisyphus is het aspect voelend zijn duidelijk aanwezig. In de relatie met onszelf en naar de ander is dit van eminent belang : het niet gehinderd zijn en worden door een denkend,...

SYNTHESE (4.04) Beseffen - voelend zijn (1)

14-09-2013 09:30
SYNTHESE (4.4) Beseffen – voelend zijn(1)     Wat is juist een voelend zijn, een denken dat weg is? Suzanne verduidelijkt dit met haar hierna volgende ervaring:   “Ik was als clown aanwezig op een evenement voor mensen met zware mentaal beperktheid; verkleed als clown had ik alleen...

SYNTHESE (4.03) Beseffen - denken

10-09-2013 10:02
SYNTHESE (4.03) Beseffen – denken   “.....het denken is dan weg.” (Suzanne in SYNTHESE (4.02)   Enerzijds is de ratio van het denken in een relatieve werkelijkheid noodzakelijk. Vaststellen dat een mens dement wordt/is. Anderzijds is het even noodzakelijk dat deze kennis in...

SYNTHESE (4.02) Beseffen - identificatie (2)

06-09-2013 20:46
SYNTHESE (4.2) Beseffen – identificatie (2)     Suzanne, in je relaas “Zaligheid” ( De Clown 7 ) heb je vermeld:   “hoe ik, in dit eren zonder te eren, de meest essentiële essentie van mijn zijn, mijn wezen eer”.   Vormt dit in feite ook niet een identificatie?   “Zeker en...

SYNTHESE (4.01) Beseffen - identificatie (1)

02-09-2013 20:36
SYNTHESE (4.1) Beseffen – identificatie (1)     In de voorbije publicaties is meermaals gesproken over ontkoppelen en identificatie. Altijd identificeren wij onszelf met iets of iemand, of vormen een zelfbeeld waarmee wij ons vereenzelvigen. Dit strekt zich ook uit tot datgene wat begeerd...
<< 1 | 2